Sprawdź co zrobić, by przetrwać trudny okres dla Twojego biznesu

Sprawdź ofertę

Wystąpienie wirusa COVID – 19 (koronawirusa) coraz mocniej wpływa na działalność gospodarczą i funkcjonowanie przedsiębiorstw. W tej trudnej i wyjątkowej sytuacji szczególnie ważne jest podejmowanie takich kroków, które nie narażą nas niepotrzebnie na odpowiedzialność prawną wobec kontrahentów oraz klientów lub pozwolą zarządzać ryzykiem odpowiedzialności prawnej i własnym zakładem pracy.

Poznaj propozycję zespołu WOLFTAX na zapotrzebowanie przedsiębiorców i pracodawców, która obejmuje:

Poznaj propozycję zespołu WOLFTAX na zapotrzebowanie przedsiębiorców i pracodawców, która obejmuje:
1. Analizę sytuacji prawnej związanej z wystąpieniem koronawirusa w kontekście relacji:
• przedsiębiorcy (będącego pracodawcą) z pracownikami;
• przedsiębiorcy z organami administracji publicznej (ZUS, Urząd Skarbowy) w kontekście należności publiczno-prawnych (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie)
• przedsiębiorcy z konkretnym kontrahentem/klientem w zakresie zawarcia i realizacji kontraktów (umów cywilnoprawnych na dostawę towarów i usług).
2. Przedstawienie rekomendacji i scenariuszy odpowiednich kroków pozwalających jak najlepiej zabezpieczyć sytuację prawną klienta.
3. Przygotowanie odpowiednich dokumentów prawnych (np. oświadczeń o odstąpieniu od umowy, przesunięciu terminu dostawy, etc.).

SPRAWY PRACOWNICZE I KADROWO-PŁACOWE

 • Zmiana organizacji pracy w zakładzie pracy

  Z powodu wirusa COVID-19 wiele firm zmuszonych jest do zmiany organizacji w swoim zakładzie pracy. Wywołuje to problemy w relacjach z pracownikami:

  Z perspektywy pracodawcy i organizatora pracy odpowiedzialnego za higieniczne i bezpieczne warunki pracy, ważna jest odpowiedź na pytania:

  • Jakie mam możliwości w zakresie zmiany organizacji pracy w firmie?
  • Co to jest praca zdalna i jak ją wprowadzić?

  Odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy odpowiednie przepisy prawa, zaproponujemy możliwe rozwiązania i przygotujemy odpowiednie dokumenty prawne.

  Sprawdź
 • Opieka nad dziećmi, zwolnienie chorobowe, urlopy, przestojowe

  Z powodu wirusa COVID-19 i zamknięcia placówek oświatowych i opiekuńczych wielu pracowników zmuszonych jest do opieki na dziećmi.

  Z perspektywy pracodawcy i pracownika ważna jest odpowiedź na pytania:

  • Jakie są zasady korzystania przez pracowników z opieki nad dzieckiem, zwolnienia chorobowego i jakie mam uprawnienie jaki Pracodawca w ich kontroli?
  • Jakie są warunki przestoju zakładu pracy i jakie koszty ponoszę w związku z przestojem pracowników?
  • W jaki sposób zadysponować mogę urlopy pracowników w okresie rozprzestrzeniania się Koronawirusa?

  Odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy odpowiednie przepisy prawa, zaproponujemy możliwe rozwiązania i przygotujemy odpowiednie dokumenty prawne.

  Sprawdź
 • Zwolnienie pracowników, zleceniobiorców.

  Z powodu wirusa COVID-19 przedsiębiorcy zmuszania są do ograniczenia zatrudnienia, a czasem nawet całego zakładu pracy.

  Ważne w tym zakresie są odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości rozwiązania stosunku pracy:

  • czy z powodu koronawirusa mogę rozwiązać umowę o pracę, jakie mam obowiązki?
  • czy mam możliwość zawiesić stosunek pracy na czas trwania epidemii koronawirusa?
  • jakie mam obowiązku w związku ze zwolnieniem części / wszystkich pracowników?
  Sprawdź

NALEŻNE SKŁADKI I PODATKI

 • Ulgi w zapłacie składek wniosek do ZUS

  Z powodu wirusa COVID-19 wiele firm traci zdolność regulowania na bieżąco składek do ZUS

  Możliwa jest w tym zakresie pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy przez państwo. ZUS może udzielać pomocy publicznej w zakresie i formie:

  • rozłożenia na raty należności z tytułu składek;
  • odroczenia terminu płatności składek; lub nawet
  • umorzenia należności z tytułu składek (opcja ta przysługuje jednak w sytuacjach ostatecznych).

  Odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy odpowiednie przepisy prawa, zaproponujemy i przygotujemy odpowiednie dokumenty prawne

  Sprawdź
 • Ulgi w zapłacie podatku Wniosek do Urzędu Skarbowego

  Z powodu wirusa COVID-19 wiele firm traci zdolność regulowania na bieżąco podatków (m.in. podatków dochodowych: PIT i CIT, a także podatku od towarów i usług)

  Możliwa jest w tym zakresie pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy przez państwo. Organ podatkowy może udzielać pomocy publicznej w zakresie i formie:

  • rozłożenia na raty należności z tytułu składek;
  • odroczenia terminu płatności składek; lub nawet
  • umorzenia należności z tytułu składek (opcja ta przysługuje jednak w sytuacjach ostatecznych).

  Odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy odpowiednie przepisy prawa, zaproponujemy możliwe rozwiązania i przygotujemy odpowiednie dokumenty prawne.

  Sprawdź
 • Ulga na złe długi Wniosek do Urząd Skarbowy

  Z powodu wirusa COVID-19 przedsiębiorcy mogą mieć trudność ze sciąganiem należności od części swoich kontrahentów.

  Ulga na złe długi jest to możliwość korekty podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela.

  Ważne w tym zakresie są odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości:

  • uzyskania ulgi w zakresie podatku PIT?
  • uzyskania ulgi w zakresie podatku VAT??
  • warunków skorzystania z ulgi na złe długi?

  Odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy odpowiednie przepisy prawa, zaproponujemy możliwe rozwiązania i przygotujemy odpowiednie dokumenty prawne.

  Sprawdź

SPRAWY GOSPODARCZE (KONTRAKTY)

 • Odwołanie udziału w wydarzeniu lub rezygnacja z innej usługi ORGANIZATOR

  Z powodu wirusa COVID-19 wiele firm odwołuje wydarzenia (takie jak np. szkolenia), których jest organizatorami. Wywołuje to problemy w relacjach między przedsiębiorcami.:

  • czy mogę zgodnie z prawem odwołać
  • wydarzenie z powodu koronawirusa?
  • czy jako organizator mogę zatrzymać pieniądze od klientów, kiedy to ja odwołuję wydarzenie?
  • czy jako organizator mam obowiązek zaproponować nowy termin wydarzenia?

   

  Odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy odpowiednie przepisy prawa, zaproponujemy możliwe rozwiązania i przygotujemy odpowiednie dokumenty prawne.

  Sprawdź
 • Odwołanie udziału w wydarzeniu lub rezygnacja z innej usługi
  ODBIORCA USŁUG

  Z powodu wirusa COVID-19 wiele firm odwołuje wydarzenia (takie jak np. szkolenia), których jest organizatorami. Wywołuje to problemy w relacjach między przedsiębiorcami.:
  Z perspektywy odbiorcy usługi:

  • czy mogę zgodnie z prawem zrezygnować z udziału w wydarzeniu/z innej usługi?
  • czy rezygnując z udziału w wydarzeniu mogę żądać od organizatora zwrotu pieniędzy?
  • czy organizator może jednostronnie narzucić nowy termin wydarzenia/usługi?

  Odpowiemy na Państwa pytania, wskażemy odpowiednie przepisy prawa, zaproponujemy możliwe rozwiązania i przygotujemy odpowiednie dokumenty prawne.

  Sprawdź
 • Opóźnienie w terminach realizacji usług/dostaw.

  Z powodu wirusa COVID-19 wiele firm odwołuje wydarzenia (takie jak np. szkolenia), których jest organizatorami. Wywołuje to problemy w relacjach między przedsiębiorcami.:
  Z perspektywy organizatora wydarzeń/usług:

  • czy mogę zrezygnować z dostawy/usługi opóźnionej przez koronawirusa?
  • czy mogę wymagać od kontrahenta przedłużenia terminu do realizacji dostawy/usługi?
  • czy kontrahent może wypowiedzieć/odstąpić od umowy z powodu opóźnienia?
  • czy można domagać się kary umownej za opóźnienie z powodu koronawirusa?
  • czy kontrahent może zawrzeć umowę z innym dostawcą niż moja firma?
  Sprawdź

Usługa skierowana jest zarówno do aktualnie współpracujących podmiotów klientów jak i do nowych klientów

Usługi WOLFTAX, zapewnią Ci dostęp do ekspertów mających doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych: księgowych, specjalistów ds. kadrowo-płacowych i prawników

 • Anna Legutko-Gąsiorowska

  Prezes Zarządu

 • Tomasz Swędzioł

  Prokurent / Radca prawny

Wolftax sp. z o.o.

Ul. Ruczaj 43/ u2A
30-409 Kraków

NIP 6762502341, REGON 363820087
KRS 0000604617, Sąd Rejonowy dla M. Krakowa
Wydział XII Gospodarczy

Kontakt telefoniczny

534502699
(biuro)