Wolftaxmed
Oferta dedykowana dla podmiotów
wykonujących działalność leczniczą

Zobacz ofertę

Poznaj Wolftaxmed, odpowiedź zespołu WOLFTAX na zapotrzebowanie podmiotów świadczących usługi medyczne i około medyczne, w zakresie obsługi księgowej, kadrowo-płacowej, prawnej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Państwa branży.

Rejestracje i procedury

 • Planowanie gospodarcze

  Na etapie planowania i rejestracji podmiotu leczniczego proponujemy:

  • Doradztwo w doborze optymalnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniające ryzyka i odpowiedzialność zawodów medycznych,
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania uwzględniające wybraną formę prawną działalności medycznej lub około medycznej,
  • Analiza działalności w kontekście ustawy o VAT – usługi zwolnienie z VAT podmiotowe, przedmiotowe albo objęte opodatkowaniem,
  • Pomoc w doborze obowiązkowego ubezpieczenia OC
  Sprawdź
 • Rejestracje i procedury

  Rejestracja podmiotów oraz tworzenie procedur obejmuje w szczególności:

  • Rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG;
  • Rejestracje spółek osobowych w CEIDG albo w KRS;
  • Rejestracje wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego w KRS (w tym w systemie S24);
  • Sporządzanie umów/statutów spółek;
  • Opracowanie regulaminu organizacyjnego
  • Rejestrację jednostki lokalnej w GUS;
  • Rejestrację Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą w RPWDL;
  • Rejestrację laboratorium diagnostyczne w KIDL;
  • Rejestrację u Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
  Sprawdź
 • Kadry i płace

  Po wpisaniu podmiotu do wszelkich możliwych rejestrów, projektujemy siatkę zatrudnienia, z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących zatrudniania personelu medycznego (czas pracy i inne). Na tym etapie zapewniamy:

  • Tworzenie pełnej struktury zatrudnienia personelu medycznego i administracyjnego poprzez planowanie dostosowane do potrzeb danego podmiotu, z uwzględnieniem przepisów prawa pracy i Ustawy o Działalności Leczniczej;
  • Opracowanie wynagrodzeń członków zarządu;
  • Organizację szkolenia BHB dla Pracodawcy i Pracowników dostosowanego do szczególnych wymagań dla podmiotów leczniczych.
  Sprawdź
 • Obsługa księgowa

  Prowadzenie ewidencji rachunkowej wymaga wiedzy z zakresu podatków, ekonomii, ubezpieczeń społecznych i szeroko pojętego prawa.
  Nasz zespół pomoże zrozumieć podstawowe zasady księgowości i poprowadzi Państwa dokumentację rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami. W naszej ofercie oprócz podstawowego zakresu usług, znajdą Państwo szereg dodatkowych rozwiązań i udogodnień, które w połączeniu z bieżącą obsługą dają poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa

  Sprawdź
 • Obsługa kadrowo-płacowa

  W ramach bieżącej obsługi zapewniamy m.in. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, sporządzanie list płac z uwzględnieniem dodatkowych składników wynagrodzeń, dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz bieżące raportowanie do organów administracji publicznej.
  W naszej ofercie oprócz podstawowego zakresu usług, znajdą Państwo szereg dodatkowych rozwiązań i udogodnień, które w połączeniu z bieżącą obsługą dają poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa

  Sprawdź
 • Bieżące wsparcie

  W ramach bieżącego wsparcia zapewniamy konsultacje z radcą prawnym, obsługę korporacyjną, obsługę z zakresu księgowości, kadr i płac, stały kontakt z organami administracji publicznej.

  Sprawdź

Prowadź księgowość bez wychodzenia z domu

Przenieś obsługę wszystkich dokumentów firmowych w wymiar elektroniczny. Skorzystaj z nowatorskich i funkcjonalnych rozwiązań. Wystawiaj, wysyłaj i archiwizuj dokumenty w intuicyjny sposób oraz korzystaj z użytecznych raportów.

Usługa skierowana jest zarówno do aktualnie współpracujących podmiotów klientów jak i do nowych klientów

Kadry i płace

 • RODO dla podmiotów medycznych

  Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie RODO w podmiotach medycznych z uwzględnieniem specyfiki działania tej branży. W ramach tej usługi zapewniamy:

  • Identyfikacje wymagań prawnych dla danego podmiotu medycznego;
  • Ewentualny audyt (dotyczy funkcjonujących podmiotów) i sporządzenie listy kontrolnej;
  • Opracowanie całościowej dokumentacji; Wdrożenie i przeszkolenie całego personelu.
  sprawdź
 • Wsparcie prawno-podatkowe

  W zakresie wsparcia prawno-podatkowego zapewniamy:

  • Sporządzanie analiz na gruncie ustawy o VAT – usługi zwolnienie z VAT podmiotowe, przedmiotowe albo objęte tym rodzajem podatku, proporcje w VAT; • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;
  • Sporządzanie umów na badania kliniczne, obserwacyjne i eksperymenty medyczne;
  • Doradztwo przy zakupie sprzętu medycznego;
  • Rejestracje Towarzystw Naukowych;
  • Tworzenie szczegółowych analiza prawnych i podatkowych;
  • Audyty prawne, księgowe i kadrowo-płacowe; Bieżącą obsługę korporacyjną.
  sprawdź
 • Sprawozdawczość

  W ramach bieżącej sprawozdawczości zapewniamy raportowanie m.in. do:

  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ);
  • Urzędów Wojewódzkich;
  • Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ);
  • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);.
  sprawdź

Poznaj zespół naszych doradców.
Jeśli masz pytania skontaktuj się z jednym z nich!

 • Anna Legutko-Gąsiorowska

  Prezes Zarządu

 • Tomasz Swędzioł

  Prokurent / Radca prawny

Wolftax sp. z o.o.

Ul. Ruczaj 43/ u2A
30-409 Kraków

NIP 6762502341, REGON 363820087
KRS 0000604617, Sąd Rejonowy dla M. Krakowa
Wydział XII Gospodarczy

Kontakt telefoniczny

534502699
(biuro)