Wolftax MED

Przedstawiamy ofertę dedykowaną dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podmiotów medycznych od strony prawnej, podatkowej, księgowej i kadrowo-płacowej. Zapewniając obsługę na najwyższym poziomie, łączymy wszystkie te dziedziny z wiedzą specjalistyczną. Działamy w oparciu o Ustawę o Działalności Leczniczej oraz szereg innych ustaw i aktów prawnych niższego rzędu. Bierzemy czynny udział w powstawaniu danego podmiotu. Sporządzamy regulamin organizacyjny i umowy, tworzymy siatkę zatrudnienia personelu medycznego i administracyjnego, wdrażamy RODO oraz opracowujemy zasady obrotu dokumentacji medycznej. Analizujemy działalność danego podmiotu na gruncie Ustawy o VAT. Obejmujemy bieżącą obsługą oraz nie zapominamy o sprawozdawczości. Wspieramy działalność lekarską, dentystyczną, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, położnych i pielęgniarek oraz medycynę pracy.

Podmioty lecznicze

Planowanie i rejestracja

Na etapie planowania i rejestracji podmiotu leczniczego proponujemy:

 • Doradztwo w doborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniające ryzyka i odpowiedzialność zawodów medycznych;
 • Doradztwo w dobrze optymalnej formy opodatkowania przedsiębiorstwa;
 • Analiza Ustawy o VAT – usługi zwolnienie z VAT podmiotowe, przedmiotowe albo objęte opodatkowaniem;
 • Rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej w CEIDG;
 • Rejestracje spółek osobowych w CEIDG albo w KRS;
 • Rejestracje wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego w KRS (w tym w systemie S24);
 • Sporządzanie umów/statutów spółek;
 • Opracowanie regulaminu organizacyjnego;
 • Pomoc w doborze obowiązkowego ubezpieczenia OC;
 • Rejestrację jednostki lokalnej w GUS;
 • Rejestrację Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą w RPWDL;
 • Rejestrację laboratorium diagnostyczne w KIDL;
 • Rejestrację u Urzędzie Skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
 • Inne

Budowanie struktury zatrudnienia

Po wpisaniu podmiotu do wszelkich możliwych rejestrów, projektujemy siatkę zatrudnienia,
z uwzględnieniem zasad szczególnych dotyczących zatrudniania personelu medycznego (czas pracy i inne). Na tym etapie zapewniamy:

 • Tworzenie pełnej struktury zatrudnienia personelu medycznego i administracyjnego poprzez planowanie dostosowane do potrzeb danego podmiotu, z uwzględnieniem przepisów prawa pracy i Ustawy o Działalności Leczniczej;
 • Opracowanie wynagrodzeń członków zarządu;
 • Organizację szkolenia BHB dla Pracodawcy i Pracowników dostosowanego do szczególnych wymagań dla podmiotów leczniczych.

RODO dla podmiotów medycznych

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie RODO w podmiotach medycznych z uwzględnieniem specyfiki działania tej branży. W ramach tej usługi zapewniamy:

 • Identyfikacje wymagań prawnych dla danego podmiotu medycznego;
 • Ewentualny audyt (dotyczy funkcjonujących podmiotów) i sporządzenie listy kontrolnej;
 • Opracowanie całościowej dokumentacji;
 • Wdrożenie i przeszkolenie całego personelu.

Wsparcie prawno-podatkowe

W zakresie wsparcia prawno-podatkowego zapewniamy:

 • Tworzenie analiz na gruncie ustawy o VAT – usługi zwolnienie z VAT podmiotowe, przedmiotowe albo objęte tym rodzajem podatku, proporcje w VAT;
 • Sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;
 • Sporządzanie umów na badania kliniczne, obserwacyjne i eksperymenty medyczne;
 • Doradztwo przy zakupie kosztownego sprzętu medycznego;
 • Rejestracje Towarzystw Naukowych;
 • Tworzenie szczegółowych analiza prawnych i podatkowych;
 • Audyty prawne, księgowe i kadrowo-płacowe;
 • Bieżącą obsługę korporacyjną.

Szeczególny rodzaj podmiotów medycznych

Medycyna estetyczna wymaga szczególnego podejścia z uwagi na kwalifikację przedmiotu samej usługi. W zakresie obsługi podmiotów leczniczych oferujących ten rodzaj świadczeń badamy szeroko podstawę prawną ich funkcjonowania. Oprócz usług wskazanych w niniejszej ofercie, zapewniamy dodatkowo:

 • Doradztwo przy klasyfikacji świadczeń z zakresu medycyny estetycznej na te, które służą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia pacjenta, bądź te które mają na celu jedynie jego upiększanie;
 • Późniejszą analizę Ustawy o VAT w kontekście zabiegów leczniczych i upiększających;
 • Dobór tzw. proporcji w VAT dla usług zwolnionych i niezwolnionych.

Obsługa księgowa i kadrowo płacowa

W ramach obsługi księgowej i kadrowo-płacowej zapewniamy:

 • Bieżące i w pełni profesjonalne wsparcie;
 • Prowadzenie księgowości pełnej oraz uproszczonej;
 • Kompleksową obsługę kadrowo-płacową;
 • Bieżące raportowanie do organów administracji publicznej;
 • Sporządzanie rocznych raportów, sprawozdań i deklaracji;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych w nowej elektronicznej formie;
 • Elektroniczny obieg dokumentów;
 • Generator faktur;
 • Dedykowane osoby do obsługi specjalizujące się w branży medycznej.

Sprawozdawczość

W ramach bieżącej sprawozdawczości zapewniamy raportowanie m.in. do:

 • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ);
 • Urzędów Wojewódzkich;
 • Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ);
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
 • Urzędów Skarbowych;
 • Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);
 • Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Wewnętrzny CRM

Udostępnimy CRM

Naszym Klientom dedykujemy elektroniczny program zarządzania dokumentami i czasem. W ramach programu zapewniamy:

 • Elektroniczny obieg dokumentów;
 • Generator faktur z możliwością umieszczenia własnego logo;
 • Wewnętrzny komunikator do kontaktu z osobami dedykowanymi do obsługi;
 • Zestawienia należności publicznoprawnych;
 • Analizy wyników finansowych;
 • Bezpośrednie połączenie z programem księgowym;
 • Nadzór księgowego;
 • Elektroniczne teczki akt osobowych pracowników;
 • Conntroling HR;
 • Ewidencję zadań i kalendarz;
 • Budowanie spraw (folderów);
 • Archiwizację plików;
 • Nowoczesne i w pełni bezpieczne rozwiązanie;
 • Zgodne z RODO;
 • Jeden program do wszystkiego.

Bieżace wsparcie

W ramach bieżącego wsparcia zapewniamy:

 • Konsultacje z radcą prawnym;
 • Obsługę korporacyjną;
 • Obsługę z zakresu księgowości, kadr i płac;
 • Stały kontakt z organami administracji publicznej.