CorpoBOX

Organizacja obowiązków dokumentowych

CORPObox to autorska i profesjonalna usługa prawna dedykowana dla zarządów i właścicieli spółek, kapitałowych i osobowych. To pomoc w zarządzaniu podstawowymi obszarami prawnymi, które należą do organów spółek lub ich wspólników oraz bieżąca kontrola nad działaniami podejmowanymi przez te podmioty. Dzięki CORPObox zapewniamy bezpieczeństwo prawne i usprawniamy działań na każdej płaszczyźnie działalności przedsiębiorstwa. Dobry system nadzoru korporacyjnego to dbanie o interesy właścicieli, akcjonariuszy, zarządów, klientów, dostawców, instytucji finansowych, administracji rządowej, a nawet inwestorów (nasze doświadczenie wskazuje, że konieczność posiadania kompletnej, aktualnej i sprawdzonej dokumentacji korporacyjnej, finansowej oraz danych podatkowych jest jednym z pierwszych elementów badanych w procesie due diligence, sprzyja i przyspiesza transakcjom zbycia przedsiębiorstw oraz pozwala zaoszczędzić na kosztach dodatkowej pomocy prawnej).

CORPObox to usługa obejmująca trzy kluczowe obszary funkcjonowania spółki: 

 • sprawy korporacyjne,
 • sprawy urzędowe,
 • sprawy finansowe. 

CORPObox (sprawy korporacyjne) obejmuje weryfikację, uzupełnienie i skompletowanie aktualnej dokumentacji korporacyjnej firmy (wszystkie dokumenty, zmiany sporządzone od początku powstania spółki). W szczególności:

 • umowa spółki i jej zmiany (ustalenie aktualnego tekstu jednolitego aktu założycielskiego), 
 • zbadanie i uzupełnienie akt w sądzie rejestrowym (KRS), 
 • skompletowanie protokołów, uchwał i innych dokumentów przyjętych w ramach spółki, 
 • sporządzenie brakujących dokumentów, stałe dbanie i kompletność, a także aktualność kadencji organów, ksiąg udziałów i akt rejestrowych  

CORPObox (sprawy urzędowe) obejmuje weryfikację, uzupełnienie i skompletowanie aktualnej dokumentacji dotyczącej podstawowych obowiązków administracyjnych firmy. W szczególności:

 • NIP8 (lub NIP2) – obowiązkowe zgłoszenie aktualizacyjne do organów podatkowych, 
 • CRBR – obowiązkowe zgłoszenie związane z procedurą przeciwdziałania „praniu pieniędzy”, 
 • VAT7 – obowiązkowe zgłoszenie dla podatników VAT czynnych, 
 • Dodatkowe obowiązki podatkowe – weryfikacja obowiązków podatkowych, związanych nie tyle z dochodami podlegającymi opodatkowaniu, naliczaniu od 2022r. składki zdrowotnej oraz rozliczeniem podatku VAT, a innymi podatkami do rozliczenia w związku z zdarzeniami dotyczącymi spółki (PCC, PIT itp.). Dotyczy taki zdarzeń jak: udzielenie pożyczki, sprzedaż udziałów, podwyższenie kapitału itp.

CORPObox (sprawy finansowe) obejmuje weryfikację, uzupełnienie i skompletowanie aktualnej dokumentacji dotyczącej podstawowych obowiązków finansowych spółki. W szczególności: 

 • sprawozdania finansowe – obowiązkowe zgłoszenia dokumentów finansowych (podmiotów zarejestrowanych w KRS) oraz związane z tym obowiązkiem dokumenty korporacyjne (protokoły, sprawozdania organów z prowadzenia spraw spółki), 
 • pożyczki i obligacje – dokumenty dotyczące zewnętrznego finansowania spółki (terminy zapłaty odsetek, podatków, zwrotu kapitału). Pomoc w skonstruowaniu dokumentów.