Księgowość

Nasz zespół pomoże zrozumieć podstawowe zasady księgowości i poprowadzi Państwa dokumentację rachunkową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W naszej ofercie oprócz podstawowego zakresu usług księgowych, znajdą Państwo szereg dodatkowych rozwiązań i udogodnień, które w połączeniu z bieżącą obsługą dają poczucie pełnego komfortu i bezpieczeństwa. Prowadzimy także pełną obsługę zatrudnienia, poprzez świadczenie profesjonalnych usług z zakresu kadr i płac oraz wsparcia z zakresu prawa pracy.

Pracujemy na programach z grupy Insert oraz na wewnętrznych programach naszych Klientów (w zależności od preferencji, w tym Optima bądź programy autorskie). Klientom przekazujemy panel elektronicznego obiegu dokumentów, który jest zarazem pomocnym narzędziem przy zarządzaniu przedsiębiorstwem (generowanie raportów, kontrola płatności, wezwania do zapłaty, elektroniczne teczki akt osobowych i inne). W razie potrzeb bierzemy czynny udział w zakupie i wdrożeniu programów magazynowych i produkcyjnych.

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe i kadrowo-płacowe dla każdej dostępnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, czyli m.in. dla jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek cywilnych, spółek partnerskich, jawnych, a także dla fundacji i stowarzyszeń. 

Księgi handlowe

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • Bieżąca dekretację operacji gospodarczych,
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych CIT, VAT, VAT-UE,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS oraz NBP,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • Uzgadnianie sald zobowiązań i należności,
 • Sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu,
 • Bieżący kontakt z organami administracji publicznej,
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Klienta,
 • Elektroniczny system wymiany danych i zatwierdzania dokumentów