Doradztwo i audyt

Całościowa organizacja struktury przedsiębiorstwa

Łącząc wiedzę z wielu dziedzin jesteśmy w stanie sprawnie zorganizować strukturę danego przedsiębiorstwa (albo ją przekształcić). Podczas analizy bierzemy pod uwagę szereg aspektów podatkowych, księgowych i prawnych. Projektujemy siatkę zatrudnienia, działając na gruncie prawa pracy. Proponujemy i rejestrujemy każdą dostępną formę prowadzenia dzielności gospodarczej. Prognozujemy wysokości danin publicznych (podatki, ZUS i inne). Do usługi podchodzimy w sposób indywidualny, z uwzględnieniem specyfiki branży, w której Klient się porusza. Oceniamy ryzyka, sporządzamy i negocjujemy kontrakty. Pomagamy w ekspansji na rynki zagraniczne, z łatwością odnajdując się w aspektach prawa międzynarodowego handlowego.

Rejestracje

Doradzamy podczas rejestracji każdej dostępnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Budujemy od podstaw i podchodzimy do sprawy kompleksowo. Nie kończymy na rejestracji podmiotu w danym rejestrze, a wychodzimy o krok dalej – zgłaszamy do wszelkich możliwych organów administracji publicznej, a następnie monitorujemy i aktualizujemy dane. 

Rejestracja i likwidacja spółek

 • Udział w procesie rejestracji/likwidacji spółek osobowych (w tym S24),
 • Udział w procesie rejestracji/likwidacji spółek kapitałowych (w tym S24),
 • Opracowywanie umów/statutów spółek,
 • Rejestracje spółek w KRS, GUS, US, ZUS

Rejestracje JDG

 • Pomoc przy zarejestrowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • Złożenie wniosku do CEIDG

Rejestracje i aktualizacje danych podmiotów przed organami administracji publicznej

 • Pomoc w realizacji podstawowych celów ewidencyjnych, koniecznych do rozpoczęcia działalności gospodarczej po wpisie podmiotu do danego rejestru przed US i ZUS,
 • Przygotowanie niezbędnych formularzy i pism,
 • Rejestracja, jako czynny podatnik VAT,
 • Przeprowadzanie przez czynności sprawdzające,
 • Rejestracje jednostek lokalnych, podmiotów leczniczych i laboratoriów medycznych,
 • Rejestracje i zakup kas fiskalnych,
 • Wszelkie późniejsze aktualizacje danych podmiotów przed US, ZUS, RPWDL, KIDL i inne

Biała lista podatników VAT

 • Wpis na Białą Listę Podatników VAT,
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej