Podatki

Prawo podatkowe jest nieodłącznym i jednym z najważniejszych elementów naszej działalności.
W ramach obsługi prawno-podatkowej zapewniamy doradztwo z zakresu analiz podatkowych, kontroli i postępowań, postępowań sądowo-administracyjnych, a także bieżącą obsługę.

Analiza podatkowa

Analiza podatkowa rozumiana przede wszystkim, jako stosowanie odpowiednich – pod względem obciążeń podatkowych i okołopodatkowych – struktur i rozwiązań odnoszących się do podejmowanych przez podatników konkretnych działań gospodarczych, jak również aktywności osób fizycznych. Skupiamy się m.in. na wskazanych zagadnieniach:

 • Dobór formy prawnej działalności gospodarczej, w tym również przekształcenia tych form,
 • Dobór formy opodatkowania z uwzględnieniem specyfiki biznesu danego Klienta, poprzedzony stosownymi konsultacjami i szczegółową analizą przepisów prawa,
 • Restrukturyzacja, połączenia, aporty,
 • Koszty uzyskania przychodu oraz koszty autorskie w działalności twórczej,
 • Inwestycje, amortyzacja, używanie majątku prywatnego dla celów prowadzonej działalności,
 • Współpraca pomiędzy podmiotami powiązanymi. 

Prognozy podatkowe i Polski Ład

Przeprowadzamy prognozy podatkowe na podstawie danych dostarczonych przez Klienta, czyli m.in. spodziewane obroty, podpisane kontrakty, koszty, zatrudnienie. Na podstawie danych analizujemy różne formy opodatkowania i wyliczamy prognozowane wysokości danin publicznych, tj. podatki i ZUS. Usługę wykonujemy zarówno dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek kapitałowych oraz osobowych. Znając szereg danych jesteśmy w stanie przewidzieć ile i komu dany Klient zapłaci. Wszystko to oczywiście wyliczamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskim Ładem. Dzięki usłudze Klient jest w stanie stwierdzić, która forma prowadzenia działalności i opodatkowania jest dla niego najkorzystniejsza pod względem podatkowym. Do tego analizujemy także aspekty cywilnoprawne związane z odpowiedzialnością towarzyszącą danej formie prowadzenia biznesu.

Regulowanie sytuacji szczególnie trudnych podmiotów, które przez dłuższy czas nie prowadziły ewidencji księgowej i/lub kadrowo-płacowej

Usługa dedykowana dla podmiotów, które z różnych względów zaniechały obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej i/lub kadrowo-płacowej bądź dla podmiotów, których usługi księgowe i/lub kadrowo-płacowe były prowadzone w sposób nierzetelny (tutaj w razie konieczności współpracujemy także z Biegłym Rewidentem):

 • Wyliczanie należności podatkowych,
 • Wyliczanie odsetek,
 • Zgłaszanie sprawy do odpowiedniego organu,
 • Układy ratalne i pomoc de minimis,
 • Reprezentacja Klienta w toku całego postępowania.